blocktop

Aktuelt vinter 2010 - Forår 2011

fuld_hr.gif
akt4.jpg
Billede 1
akt5.jpg
Billede 2.
akt6.jpg
Billede 3.

Billede 1:
En af vinterens arbejder har været at beskære et par af de levende hegn. Noget man ofte kommer bagefter med, også i dette tilfælde. Ikke desto mindre er det vigtigt at få det gjort, hvis hegnet skal bevare sin værdi som biotop for markvildtet. Ved at kappe buske og træer ca. 30 cm. over jorden, skyder de villigt igen , og skaber hermed et godt bunddække som læ og ynglelokalitet til f. eks. agerhønen. Det er vigtigt, at der ikke er for mange store træer i hegnet , hvor rovfugle kan sidde og overskue terrænet for netop hønsefugle.

Billede 2:
Her får vi sat stengærde af Klaus. Der bliver 3 niveauer til staudebede. Det er genbrug, idet det er den gamle møddingsvæg der bliver anvendt.

Billede 3:
Efter påske kom Kjeld igen. Denne gang for at lave noget reparations- og isoleringsarbejde på Skytteboligen, som er ledig. P å billedet er han med hjælp af vores nye medarbejder Henrik Hvid, ved at lægge nyt tag på Mejeribygningen, hvilket var hårdt tiltrængt, da de gamle eternitplader var helt smuldret.

akt7.jpg
Billede 4.

Billede 4:
Her et billede af "brakmarken" med bede af georginer og rhododendron. Øverst venstre en ask med et dekorativt rodudløb og den gamle gartnerbolig i baggrunden.

Efter høst bliver den helt store opgave at få kalket hovedbygningen og få gjort noget ved ejendommens næromgivelser. Det vil sige, at vi skal i gang med at renovere haven, som vi tror kan blive meget charmerende med det meget kuperede terræn. Nogle få af de gamle træer bliver det nødvendigt at fjerne for at gøre plads til nogle nye.

Hvis du ønsker at se billederne i større format så kilk på billederne

tilbage til sidste nyt tilbage til forsiden
blockbot