3top
title1 pic1

Kruusesminde er grundlagt i 1846 af Jørgen Kruuse. Jørgen Kruuse (1792-1877) var storskibsreder. Han var søn af Korsørs færgemand og gjorde som ung tjeneste ved kanonbådene i Korsør. Siden Jørgen Kruuse har der været 7 ejere af Kruusesminde.

læs mere
title2 pic2

Kruusesminde har et varieret og rigt dyreliv så som rådyr, hare, ræv, agerhøne, fasan, mår. Skøn natur - Rigt på vadefugle så som Ryler, Hjejle og strandhjejle, klyde, rødben, stor og lille præstekrave, tinksmed, mudderklire, kærløber o.m.a.

læs mere
title3 pic3

Kruusesminde er på 279 ha. Heraf er 180 ha i omdrift, 29 ha MVJ areal (beskyttelsesområde), 20 ha sø, 33,5 ha skov, remisser og levende hegn. 6 ha have og gårdsplads. 10,5 ha er veje, boliggrunde og udyrket.


læs mere
3bot