1top
Beskrivelse:

Søen befinder sig yderst på Halskov-halvøen nordvest for den store gård Kruusesminde under hvilken den hører. Søen ligger på maritimt forland og er en strand- eller lagunesø afspærret fra Store Bælt af strandvolde dannelser. Også mod nord afgrænses den af strandvoldekomplekser som omrammer andre tilsvarende, men meget mindre laguner. Mod syd og sydøst når det opdyrkede morænebakkeland frem til søen.

Lejsø er på ca 18,6 ha. med en største dybde på 0,6 meter og en middeldybde på 0,2 meter.

 

Adgangsforhold:

På Tårnborgvej nord for stationen findes ved Musholmvej en parkeringsplads. Herfra er der mulighed for at komme til Lejsø på flere måder. Se billedet af kortet fra Lejsø her ved siden af. Af hensyn til fuglene og lodsejeren er det vigtigt at du kun færdes på de afmærkede stier.

 

Fuglene i området:

Lejsø er en alsidig fuglelokalitet, der huser mange forskellige arter af vadefugle så som Ryler, Hjejle og strandhjejle, klyde, rødben, stor og lille præstekrave, tinksmed, mudderklire, kærløber o.m.a.

 

tilbage til natur

Oversigtskort

1bot